Aktualni natječaji fonda za zaštitu okoliša...

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinovitost periodično kroz svoje programe sufinancira nabavu sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, uglavnom kroz programe energetske obnove (sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije su opravdan trošak u programima obnove obiteljskih kuća). Između ostalog, predmet potpore su i sustavi na biomasu- pelet i drvo. Na internetskim stranicama fonda, na priloženom linku:  http://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni_javni_pozivi_i_natjecaji/, trenutno je aktualan  javni poziv sa dodatnim informacijama i prijavnim obrazcem. Detaljnije informacije možete pronaći  OVDJE...