Novost u ponudi...kvalitetan drvni briket!

Uvidjevši sve veći interes  za drvnim briketom koji sve više zauzima tržišni udjel kao pristupačan i ekološki prihvatljiv energent u naš asortiman uvrstili smo brikete  etabliranog hrvatskog proizvođača "Pelet grupa".
Više informacija...