E228 D

OPIS

Nova generacija peći razvijena  u skladu sa  Ecodesign 2022 smjernicama, 
optimiziranih ekoloških performansi uz napredne funkcionalne karakteristike.